Kontakt

Prevádzkovateľ

Adresa sídla:

Centrálna nezisková spoločnosť
Einsteinova 21, 85101 Bratislava

IČO:

42171717

Telefonický kontakt

Sekretariát:

+421 238 18 18 18

Email

Sekretariát:

office@ivyskum.sk