Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Zmeny aspektov financovania škôl schválené Vládou SR

Dňa 30.9.2020 bol Vládou SR chválený zákon, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.10.2020

Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 1.10.2020

Od 1.10.2020 nadobúda účinnosť časť zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“).

1.10.2020

Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v poradí druhú aktualizáciu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Cieľom predkladaného materiálu je systematizovať prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia a rozvíjať ich pod jednotným rámcom, a to najmä vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim zo stratégie Európa 2020. 

30.9.2020

Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v poradí druhú aktualizáciu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Cieľom predkladaného materiálu je systematizovať prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia a rozvíjať ich pod jednotným rámcom, a to najmä vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim zo stratégie Európa 2020.

1.10.2020

Čerpanie „nazbieranej“ dovolenky a priebežné využívanie dovolenky

Zamestnanec má nevyčerpaných 74,5 dní dovolenky. Existuje nejaké usmernenie/ustanovenie, ktoré upravuje podmienky čerpania dovolenky? Môže ju zamestnávateľ  krátiť? Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Ako je to s čerpaním dovolenky v období „korony“?

30.9.2020

Zníženie vekovej hranice odchodu do dôchodku

Dňa 24.09.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

29.9.2020

Zbraňová amnestia

Dňa 22.09.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25.9.2020

Pripravovaná zmena ošetrovného v súvislosti s COVID-19

Dňa 10.09.2020 bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

17.9.2020

Zmeny aspektov financovania škôl schválené Vládou SR

Dňa 30.9.2020 bol Vládou SR chválený zákon, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.10.2020

Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 1.10.2020

Od 1.10.2020 nadobúda účinnosť časť zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“).

1.10.2020

Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v poradí druhú aktualizáciu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Cieľom predkladaného materiálu je systematizovať prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia a rozvíjať ich pod jednotným rámcom, a to najmä vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim zo stratégie Európa 2020. 

30.9.2020

Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v poradí druhú aktualizáciu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Cieľom predkladaného materiálu je systematizovať prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia a rozvíjať ich pod jednotným rámcom, a to najmä vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim zo stratégie Európa 2020.

1.10.2020

Čerpanie „nazbieranej“ dovolenky a priebežné využívanie dovolenky

Zamestnanec má nevyčerpaných 74,5 dní dovolenky. Existuje nejaké usmernenie/ustanovenie, ktoré upravuje podmienky čerpania dovolenky? Môže ju zamestnávateľ  krátiť? Dokedy je zamestnanec povinný vyčerpať dovolenku? Ako je to s čerpaním dovolenky v období „korony“?

30.9.2020

Zníženie vekovej hranice odchodu do dôchodku

Dňa 24.09.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

29.9.2020

Zbraňová amnestia

Dňa 22.09.2020 schválila NRSR zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25.9.2020

Pripravovaná zmena ošetrovného v súvislosti s COVID-19

Dňa 10.09.2020 bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

17.9.2020